گزارشگران بدون مرز (فارسی)
کانون زندانیان سیاسی ایران
مبارزه برای لغو قانون اعدام
تاریخ و فرهنگ ایران زمین
حزب دموکرات کردستان
فعالان حقوق بشر در ایران
دستور زبان فارسی
آزانس خبری کورش
کمیته حقوق بشر
کودکـان خیابانــی
لوموند دیپلماتیک
خبرنامه امیرکبیر
سکولاریسم نو
فــرهنگ‌سـرا
الفبا در تبعید
آرامش دوستدار
کافران بی نام
پیک ایـــــران
نشریـه آرش
همبستگی
نیلگـــــــون
زنـــــــدیق
رادیو پـژواک
گزارشگران
افشــــــــا
روشنگری
شب‌نامه
اخبار روز
شهـروند
بروسکه
پیک‌نت
آزادگی
گلشن
بــــاد